Inpassering

Jan Reuterborg Systems AB

På beställning tas system fram för Inpassering på industrier, kraftverk och andra inhägnade områden.

De funktioner som kan ingå i systemet är följande:


- Registrering av närvaro.

- Tidsregistrering av in- och utpassering.

- Personalliggare för Bygg-ID (ID06).

- Utrymningslista vid brand/utrymning

- Hantering av tillstånd, behörigheter och utbildningar med giltighetstid

- Registrering med RFIDkort/tagg (t.ex. SSG, ID06 eller företagskort)


Jan Reuterborg Systems AB

Karlshamn

Mobil:  +46 (0)706 555 106

E-mail: info@jrsystems.nu